• Brainboard logo op whiteboardkopie

 • Zelforganizatie banner

  Zelforganisatie

 • landscape-2-1250x420

  Veranda management

Brainboard is een onafhankelijke, innovatieve en bovenal unieke adviesorganisatie bestaande uit twee resultaatgerichte vrouwen met empathie en vol ideeën voor verandering. Wij bieden managementtrainingen, advies- en analyseproducten, zijn toegankelijk en scherp geprijsd.

Wat Biedt Brainboard.

 • Missie

  Missie

  Wij zijn Brainboard. Twee vrouwen; kantelaars; resultaatgericht advies- & trainingsbureau met als centrale thema arbeidsvreugde. Wij adviseren, analyseren, trainen en begeleiden. Wij willen helpen passie, motivatie en creativiteit terug te brengen in het bedrijfsleven. Ons aanbod daarvoor is tweeërlei: verandamanagement voor bedrijven en organisaties en zelforganisatie voor teams en zelfstandigen. Waarbij de missie van onze activiteiten zich toespitst op een toename van motivatie, effectiviteit, creativiteit, werkplezier en daardoor een natuurlijke stijging van productiviteit. Wij doen dit vanuit onze passie om jou en je team te helpen gezamenlijke doelstellingen te formuleren, na te streven en daar verantwoordelijkheid voor te dragen.

 • Management Training

  Management Training

  Voor wie:

  • Managers en hun organisaties die willen leren vertrouwen en loslaten en openstaan voor een stuk reflectie en zelfontplooiing.
  • Bedrijven die aan de vooravond staan van een verandering en die hierbij begeleiding willen
  • Bedrijven/managers die een bedrijfscultuuranalyse aandurven om zo te hun mensen te leren kennen en de communicatie te bevorderen
  Meer... 

 • Zelfsturen

  Zelfsturen

  Voor wie:

  • Managers (individueel) die willen leren vertrouwen en loslaten en openstaan voor een stuk reflectie en zelfontplooiing.
  • Bedrijven van zelfstandigen, die net beginnen of zich moeten aanpassen aan de ‘nieuwe’ tijd.
  • Managers en medewerkers die de noodzaak van verandering zien en het aandurven om te veranderen, nieuwe inzichten te verwerven en zelf willen leren sturen.
  • Werknemers die advies willen omdat je vastloopt in hiërarchische verhoudingen
  Meer... 

 • Werkwijze

  Werkwijze

  Als u ons aanbod gelezen heeft en geïnteresseerd bent geraakt, kunt u vrijblijvend contact opnemen via Info@brainboard.nl. Wij rekenen niet met vaste tarieven, maar stellen samen het door u gevraagde en gewenste product vast en daarna spreken we de prijs af. Omdat wij nauwelijks overheadkosten hebben, valt de prijs u waarschijnlijk zeer mee.

Jaarverslag

Jaarverslag BB

Jaarverslag

Enquete BB

Nederlandse Spoorwegen
Nederlandse Spoorwegen

Theodore Quinn

Theodore Quinn over Brainboard. Theodore Quinn is mijn naam en onlangs ben ik onder begeleiding van Brainboard met professionaliseren en concretiseren van mijn doelstellingen als schrijver.

 1. Opstellen meerjarenplan
 2. Categoriseren geleverde werk
 3. Richting bepalen schrijfwerk
Wat mij vooral geholpen heeft met het op papier zetten van deze doelstellingen is op de open en inspirerende manier van communiceren met Brainboard. In de gesprekken die ik gevoerd heb met in deze Sabine van Knijff ging het vooral om het activeren en inspireren.  Door de begeleiding die Brainboard mij kon bieden in deze opstartfase heb ik onlangs de eerste echte stappen naar succes kunnen zetten. Los van de deskundigheid die Brainboard herbergt heb ik het vooral als prettig ervaren om samen met Sabine van Knijff op zoek te gaan naar hetgeen mij inspireert en motiveert. Dit heeft al geleid naar het opzetten van diverse kleine acties waarbij ik mij als schrijver prettig voel en geloof in heb. www.theoquinn.nl Via deze weg wil ik brainboard bedanken voor de inspirerende manier van begeleiden richting mijn doelstellingen. Daarom wil ik via deze weg eenieder adviseren die met twijfels zit over ondernemen, leidinggeven of juist energie nodig heeft en tot nieuwe inzichten wil komen om contact op te nemen Brainboard! Door de manier waarop zij de begeleiding en ondersteuning bieden ben ik er zeker van dat zij eenieder kunnen en zullen inspireren en activeren met het oog op al de doelstellingen die u heeft.

Theodore Quinn

Opinie

(Politieke) vraagstukken over thuiszorg, ontslagrecht, noem maar op zijn voor vele een hoofdbreker. Vaak vinden wij hier iets van echter houden wij vaak deze mening voor onszelf. Zowel Cella als Rasta vinden vaak ook ergens iets van en zij zeggen het hardop! Brainboard. biedt de ruimte om publieke opinie te doen klinken.

Rechts boven inhet menu, onder het kopje “Opinie” zijn alle columns van Cella en Rasta te vinden.

Laatste Nieuws